כל תקצירי המאמרים ב כרך לה, תשס”ה, 2008

מאפייני רשתות חברתיות ותמיכה חברתית לסוגיה של קשישים מוגבלים בתפקוד

כותבות: ורדה גרין וגייל אוסלנדר

תקציר

המאמר מביא ממצאים ממחקר בקרב קשישים מוגבלים בתפקוד, אשר בדק את מאפייני הרשת החברתית של הקשישים ואת מאפייני התמיכה המוענקת על-ידי חבריה. במחקר, שבדק 211 קשישים בני 65 עד 85,

עוד

מרכזיותה של תחושת הבדידות בקשר שבין פעילות לרווחה אישית בתקופת החיים המאוחרת

כותבת: שרון שיוביץ-עזרא 

תקציר

תיאורית הפעלתנות הניחה את הבסיס התיאורטי לקשר שבין פעילות לשביעות הרצון מהחיים בגיל המבוגר. עם זאת, מחקרים רבים שביקשו לספק בסיס אמפירי לקיומו של קשר זה, הניבו ממצאים לא אחידים.

עוד

יחוסים סיבתיים למחלת אלצהיימר: השוואה בין יחוסי רופאים, פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים

כותבות: יפעת שטיין-שוואכמן ופרלה ורנר

תקציר

  במחקר תיאורי זה נבדקו הסיבות שייחסו אנשי מקצוע שונים להיווצרות מחלת אלצהיימר. המחקר בחן את היחוסים הסיבתיים של רופאים, פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים בנוגע למחלה, תוך השוואה בין שלוש הקבוצות המקצועיות.

עוד

היבטים אתיים של ביצוע בדיקה גנטית לגילוי מחלת אלצהיימר

כותבים: יהודית ראובני וישראל (איסי) דורון

תקציר

אחת המחלות שבחקירת הרקע הגנטי שלהן מושקעים כיום מאמצים מדעיים רבים, היא מחלת אלצהיימר. שכיחותה של המחלה, שעולה בכל עשור אחרי העשור השישי לחיים, הופכת אותה לבעיה רפואית, כלכלית וחברתית משמעותית בחברה מזדקנת.

עוד

העשור האחרון והעשור הבא של כתב – העת “גרונטולוגיה” בישראל

כותבות: פרלה ורנר וקרן הדר

תקציר

כתב-עת מדעי נועד להיות הבמה הרשמית לפרסום ולהפצת הידע המחקרי והיישומי בתחום שבו הוא עוסק. מטרת המאמר הנוכחי היא לתאר את אופיו של כתב-העת “גרונטולוגיה” על-ידי סקירה ואפיון

עוד