כל תקצירי המאמרים ב כרך לה מס’ 1 – קוגניציה וזיקנה

השכיחות של דמנטיה בקרב קשישים יהודים בישראל

כותבים: אלי ורטמן, ג’ני ברודסקי, ירון קינג, נטע בנטור וסבטלנה צ’חמיר

תקציר

דמנטיה היא אחת המחלות הקשות ביותר בגיל המבוגר, וככזו היא מציבה אתגר בפני שירותי הבריאות והרווחה. מידע אפידמיולוגי על שכיחות מחלת הדמנטיה, בייחוד בקרב תת-קבוצות שונות בקרב אוכלוסיית הקשישים, חשוב לצורך תכנון ופיתוח שירותים הולמים. 

עוד