כל תקצירי המאמרים ב כרך לד, תשס”ז, 2007

הכוח שבסיפור: סיפורי חיים של ניצולי שואה כמשאב התמודדות בזקנה

כתבה: טובה בנד וינטרשטיין

תקציר

       מטרת המאמר היא להדגים ולתאר שימוש בסיפורי חיים על-ידי ניצולי שואה כמשאב להתמודדות עם זקנתם. סיפורי חיים מאפשרים, באמצעות מבט מעמיק ואינטראקטיבי, לארגן ולפרש את מהלך החיים תוך שמירה על רצף והמשכיות.

עוד

הקשר בין התנסות בזמן מלחמת העולם השנייה וטיפולוגית אַפקט של רווחה סובייקטיבית לבין הסתגלות בזקנה ותמותה

כותבים:  יובל פלגי , דב שמוטקין

תקציר

מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק כיצד טראומת השואה, בשילוב עם רווחה סובייקטיבית אַפקטיבית, מתקשרת לסמני הסתגלות תפקודית ולסיכון התמותה של אוכלוסייה זקנה.  במחקר זה 477 נבדקים שמילאו בשנים 1992-1989 את שאלון

עוד

השקפה רב-ממדית על הסתגלות בתקופת החיים המאוחרת של ניצולי טראומה: התמקדות בניצולי שואה קשישים

כתבו: כהנא בועז, כהנא אווה, הראל זאב, קינג קטי וסקין גול

תקציר

המאמר בוחן את תוצאותיו החברתיות והפסיכולוגיות של אחד האסונות החברתיים הקיצוניים ביותר בהיסטוריה בת-זמננו, השואה הנאצית. תוך התמקדות בניצולי שואה קשישים, בחנו נושאים רחבים הקשורים לאתגרים החברתיים

עוד

המטפלים העיקריים בקשישים לאחר שבץ מוחי: השלכות הטיפול על המטפלים והבדלים במתן טיפול בין המינים – סקירת ספרות

כתבו: נטע עזריה, יעקב בכנר ושרה כרמל    

תקציר                         

אירוע מוחי (שבץ) הוא גורם התמותה השלישי בשכיחותו בישראל ואחד ממצבי החולי הכרוניים המגבילים ביותר בקרב אוכלוסיית המבוגרים.  האירוע מתרחש בפתאומיות, ללא הכנה מוקדמת, ובמקרים רבים יוצר כאוס מוחלט

עוד