כל תקצירי המאמרים ב כרך לג, תשס”ו, 2006

העברות בין – דוריות וצדק בין – דורי

כותבים: אריאלה לבינשטיין וישראל דורון

תקציר: צדק בין-דורי (intergenerational equity) הינו מרכיב חשוב בתיאוריות גרונטולוגיות שונות ובספרות הגרונטולוגית הכללית. מושג זה מאפשר הבנייה חברתית של הזקנה, שממנה נובעות השלכות לגבי מדיניות.

עוד

אל תשליכני לעת זיקנה – המיתוס והמציאות במבט היסטורי

כותבת: מוריה אבנימלך

תקציר

תקציר: הדימוי של איניאס הנושא על שכמו את אביו הזקן אנקיסס ממחיש הן את מהותו של הסדר הפנסיה – צעירים מפרנסים זקנים – והן את האיומים המרחפים עליו בעולם מזדקן, שבו החיים מתארכים, הילודה פוחתת והנטל הפנסיוני הופך כבד מבעבר.

עוד