כל תקצירי המאמרים ב כרך לג מס’ 1 – זיקנה, כלכלה וצדק בין-דורי

השתתפות קשישים בכוח העבודה – מגמות עיקריות

כותבים:  יעקב קופ ורוני בר – צורי

תקציר:

במהלך השנים חלה ירידה תלולה בשיעורי ההשתתפות של קשישים בכוח העבודה. המאמר בוחן תופעה זו על רקע שינויים רבים שחלו במאפייני האוכלוסייה הקשישה. הבחנה לפי מגדר, מוצא, ותק, לאום, מאפייני השכלה והיסטוריה

עוד

הזדקנות האוכלוסייה וההוצאה הלאומית לבריאות; סוגיות מושגיות וסוגיות של מדיניות (תרגון המאמר מאנגלית)

כותבים: דב צ’רניחובסקי ושרה מרקוביץ’

תקציר:

התפיסה המקובלת גורסת שמכיוון שעלות הטיפול  הרפואי בקשישים גבוהה יותר מעלות הטיפול בצעירים בכל נקודת זמן, יש קשר חיובי בין הזדקנות האוכלוסייה לבין סך ההוצאה לשירותי בריאות.  קשה למצוא ביסוס לטענה זו.

עוד

גלובליזציה, ציונות ומדינת הרווחה: המימדים המשתנים של מבחן ‘התושבות’ בהענקת קצבת זיקנה במאה ה-21

כותב:  טל גולן

תקציר:

המאמר עוסק בשינויים שחלו בעולם ובישראל, אשר מביאים להיווצרות אפשרית של מודל חדש למבחן “התושבות” בהענקת קצבת הזקנה על-ידי בתי-הדין לעבודה בארץ. המאמר יעסוק בשינויים החלים בשני מוקדים.

עוד

התמורות בענף הפנסיה והשלכותיהן על פנסיית חובה בישראל

כותבים: רמי יוסף ואביה ספיבק

תקציר

בעבודה זו אנו בוחנים את החיוניות של חקיקת חוק פנסיית חובה בישראל ומציגים את מתכונת החוק המוצע על רקע הרפורמה האחרונה בענף הפנסיה בישראל. כמו-כן מוצגים במקביל החשבונות האקטואריים הרלבנטיים

עוד

העברות בין – דוריות וצדק בין – דורי

כותבים: אריאלה לבינשטיין וישראל דורון

תקציר: צדק בין-דורי (intergenerational equity) הינו מרכיב חשוב בתיאוריות גרונטולוגיות שונות ובספרות הגרונטולוגית הכללית. מושג זה מאפשר הבנייה חברתית של הזקנה, שממנה נובעות השלכות לגבי מדיניות.

עוד