כל תקצירי המאמרים ב כרך לג, תשס”ו, 2006

כשרת הסתירה והסירוב ליישבה: מחשבות על יצירה וזקנה

כותב: אמיר כהן-שלו

תקציר

נקודת המוצא של מאמר זה מצביעה על קשר בין גיל כרונולוגי לבין סגנון אמנותי. טענה זו עשויה להיתפס כטריוויאלית בעליל. כמו כל פעולה אנושית משמעותית, נדמה שבאופן מובן מאליו, יצירה תושפע מן התהליכים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים

עוד

תוכנית להכשרת סגל בכיר במסגרות לטיפול ממושך למניעת טיפול לקוי והתעללות בזקנים

כותבת: שרה אלון

תקציר

המאמר מתאר  תוכנית להכשרת אנשי סגל בכיר בנושא זיהוי של שטיפול לקוי והתעללות בזקנים במסגרת לטיפול ממושך ודיווח עליהם. התעללות והזנחה של זקנים  זכו להכרה כבעיה חברתית, אולם רוב המחקרים והפרסומים מתמקדים בזקניםשמתגוררים בביתם.

עוד

בתי-האבות לזקן הערבי בישראל

כותבת: אראלה פורטוגלי

תקציר

בעקבות השינויים שעוברת החברה הערבית בישראל, נוצרות מצוקות שיש צורך לספק להן פתרונות. אחת המערכות החברתיות המרכזיות שבה ניכרים שינויים אלו באופן בולט היא המשפחה המורחבת אשר השינוי בה ניכר באופי היחסים בין הפרטים.

עוד

זיהוי הצרכים של המטופל המאושפז במרכז גריאטרי

כותב: מירב בן נתן

תקציר

     המאמר מבוסס על מחקר שבחן האם קיימת הלימה בין הצרכים המזוהים כחשובים על-ידי המטופל לעומת הצוות המטפל (אחיות) ובני-משפחתו של המטופל. במחקר השתתפו 44 מטופלים, 94 אחיות ו-44 בני משפחות  מן המרכז הגריאטרי המשולב ‘שוהם’ בפרדס-חנה.

עוד

הערכת כשירותם של הזקנים והמטפלים בהם

כותבת:ליאורה בר טור

תקציר

מאמר זה מציע עקרונות לבחינת הכשירות בטיפול בזקנים. ההצעה היא לבחון שלושה מרכיבים של הכשירות בטיפול: כשירות הזקנים, כשירות המטפלים המקצועיים וכשירות בני-המשפחה המטפלים בהורים הזקנים.

עוד