כל תקצירי המאמרים ב כרך לב, תשס”ה, 2005

תפקיד העובד הסוציאלי במעונות לזקנים עצמאיים ותשושים: פרספקטיבה של 20 שנים

כותבים: ישראל דורון, חיה קורן

תקציר

בשנת 1983 התפרסם בישראל מטעם מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה מחקרה של גב’ מרים בר-גיורא בנושא: “תפקיד העובד הסוציאלי במסגרת מוסד לזקנים” (בר-גיורא, 1983). מאז שנערך מחקרה של בר-גיורא ועד היום התחוללו

עוד

תהליכי אבל לאורך החיים ובזיקנה אצל הורים שכולים בישראל – “שכול מזדקן”

כותבות: ליאורה בר טור, רות מלקינסון

תקציר

מחקר זה בוחן את ההשפעה המתמשכת של השכול אצל הורים שכולים זקנים, אשר איבדו את ילדם הבוגר במלחמה או במהלך השירות הצבאי. ההשערה המרכזית במחקר זה היתה, שהשכול הוא תהליך פסיכולוגי מרכזי בחיי ההורים השכולים, המשולב  ומשפיע על תהליכי ההזדקנות.

עוד