כל תקצירי המאמרים ב כרך לב, תשס”ה, 2005

גישת טיפול אינטגרטיבית בפצעי לחץ אצל זקנים

כותב: אפרים יאול

תקציר

בטיפול בפצע לחץ אצל זקן קיימת בעייתיות בכמה היבטים. אין אחידות בטיפול  ואין שפה משותפת בין המטפלים השונים. הטיפול בפצע לחץ אצל זקן מערב מטפלים מכמה תחומים רפואיים עם גישות טיפוליות שונות. בנוסף, קיים בשוק שפע  של מוצרי חבישה

עוד

עמדותיהן של משפחות ערביות כלפי בית האבות לפני ואחרי שהייתו של קרובן במוסד ומעורבותן באשפוזו

כותבים: ח’אלד סולימאן, נואל מסאלחה, עבד-אלחכים מסאלחה, אסעד עזאיזה

תקציר

בחברה הערבית המסורתית הזקן נתמך על ידי בני משפחתו, ואילו בית האבות נתפס כמקלט לקשישים זנוחים וסופניים. השינויים שחלו בחברה הערבית לוו בצורך בשימוש בשירותים מוסדיים לזקנים. המאמר בודק את המעורבות והעמדות של משפחות ערביות

עוד

למות בבית מזווית ראיה של המשפחה המטפלת ישראל

כותבים: עקב בכנר, שרה כרמל, יהורך זינגר

תקציר

התפתחות הרפואה והטכנולוגיה בחמשים השנים האחרונות בשילוב עם נטיית הממסד הרפואי להעביר את הטיפול בחולה הנוטה למות למשפחות עצמן ורצונם של החולים למות בביתם, מטילים על בני המשפחה נטל כבד וממושך אשר מתבטא בתחומים רבים ומגוונים.

עוד

מחויבות לארגון, שחיקה ושביעות רצון בקרב עובדים סוציאליים בארגוני רווחה קהילתיים וטוטאליים המטפלים בקשישים

כותבים: ענת פרוינד, ליטל בר אילן

תקציר

העלייה בתוחלת החיים ובאחוז הקשישים באוכלוסייה מעלה את הצורך לבחון את איכות השירות והתפקוד של העובדים הסוציאליים. מחקר זה מתבסס על ממצאי מחקרים קודמים לפיהם שביעות רצון מהעבודה, שחיקה נמוכה ומחויבות ארגונית גבוהה הנם משמעותיים

עוד

זיהוי קשישים הנמצאים בסיכון להתעמרות בידי בני משפחה מטפלים: פיתוח כלי אבחנתי

כותבים: מירי כהן, שרה הלוי-לוין, גאגין רוני, גדעון פרידמן

תקציר

בתי חולים יכולים להוות מקום מרכזי לאיתור קשישים המצויים בסיכון גבוה להתעמרת או הסובלים ממנה ואינם מתלוננים. למרות זאת, חסרים כיום כלים מתאימים לזיהוי קשישים אלו המגיעים לאשפוז בבתי חולים.

עוד