כל תקצירי המאמרים ב כרך לב, תשס”ה, 2005

התאבדות אצל זקנים

כותבים: דב אייזנברג ויורם ברק

תקציר

התאבדות הינה אחת הבעיות המרכזיות בתחום בריאות הנפש של הקשיש. אף על פי כן, מוות בהתאבדות בגיל המבוגר אינו זוכה למידה הראויה של מחקר, משאבים ועניין. הדגש החברתי והתקשורתי על התאבדות

עוד

הופעה מאוחרת של שסעת

כותבים: יורם ברק וחיים קנובלר

תקציר

שסעת עשויה להופיע בגיל צעיר או מבוגר. זוהי הפרעה הטרוגנית, שככל הנראה כוללת קבוצת מחלות שקשורות זו בזו. כיום הצטברה כמות מספקת של עדויות שתומכות בזיהוי של פסיכוזה דמוית שסעת שמופיעה

עוד

חרדה ודיכאון בגיל הזיקנה: הגדרת הבעיות, האטראקציה בין חרדה לדיכאון, והקשר בין חרדה ודיכאון לבין קוגניציה

כותב: גרי סינוף

תקציר

מאמר זה בוחן שתי הפרעות במצב-הרוח, חרדה ודיכאון, המתרחשות אצל זקנים. הוא מתייחס להגדרתה ולהערכתה של כל הפרעה בנפרד וכן לאינטראקציה בין השתיים. ידוע שהן חרדה והן דיכאון מופיעים בשכיחות

עוד

פסיכוגריאטריה בישראל – הווה וצרכים

כותב: יהודה ברוך

תקציר

אוכלוסיית העולם הולכת ומזדקנת. תהליך זה מואץ במיוחד במדינות המערב. בחלקן הקשישים יהוו בקרוב כ-20% מהאוכלוסייה. משבר ההזדקנות הוא אחד המשברים המאיימים ביותר על רווחת העולם העתידי.

עוד

שאלון להערכת מוגבלות מכאבי גב תחתון: בדיקת מהימנות השאלון ותוקפו בעברית

 

כותבים: גדי בר און, רחל אלתר, הדס הלוי-הייטנר, סוהייר יאסין, יעל עופר, חגית צרי

תקציר

המטרה: המחקר נועד לבדוק את מהימנותו ותוקפו של שאלון להערכת מוגבלות מכאבי גב תחתון בעברית.

השיטה: אוכלוסיית המדגם כללה 30 קשישים החיים בקהילה (גיל ממוצע:  70.28). האוכלוסייה חולקה לשתי קבוצות: קבוצה אחת כללה 20 משתתפים,

עוד