כל תקצירי המאמרים ב כרך כט, תשס”ג, 2002

מקומה של מחלקת יום במערך השיקום הגריאטרי

כותבים: אביטל הרשקוביץ, דניאל גוטליב, ישעיהו בלוססקי, שי בריל

תקציר

מחלקת יום גריאטרית שיקומית פועלת כחוליית קשר בין מערכת האשפוז לבין הקהילה. מגיעים אליה מטופלים עם ירידה חדה בתפקוד ישירות מבבתי חולים כלליים, ומטופלים לאחר אשפוז שיקומי בבתי חולים גריאטריים שיקומיים.

עוד

מסקנות משנת מעקב אחר תוצאי האשפוז השיקומי של נפגעי אירוע מוחי

כותבים: דניאל גוטליב, ארנה מאיר, מיה גולדשטיין, מריה קיפניס, שולמית חוולס, שי בריל

תקציר

מהלך האשפוז השיקומי לאחר אירוע מוחי נקבעות מטרות טיפול, והשגתן קובעת את משך האשפוז ואת הצלחתו. ואולם רק באמצעות מעקב ארוך טווח,  של חצי שנה  לפחות, ניתן להעריך נאמנה

עוד

שפעתן של תמיכה חברתית ותחושת שליטה על נכות ועל איכות חיים לאחר שבץ מוח

כותבות: עדינה גוטליב, חוה גולנדר, יורם בר-טל

תקציר

המודל של ארגון הבריאות הבינלאומי, המתאר השפעת מחלות כרוניות על תפקודו הגופני והחברתי של הפרט, מציג שלוש רמות התייחסות, ואלה הן:  ליקוי- פגיעה ברמת התא, האיבר או המערכת הפיזיולוגית; מוגבלות- היעדר יכולת

עוד

אינטרנט לזקנים

כותבים: נעמי ביטרמן, אילנה שלו, דוד כהן

תקציר

קירה זו מציגה את המידע המצוי בספרות על אינטרנט וזקנים. הסקירה פותחת בהצגת נתונים באשר להרגלי השימוש של זקנים במחשבים ובאינטרנט ובתוך כך מתמקדת ביתרונות הטמונים בשימוש באינטרנט בקרב זקנים.

עוד

הטיפול הפיזיקלי בנפגעי שבץ מוחי

כותבת: רות דיקשטין

  תקציר

במאמר יוצגו הגישות ואמצעי הטיפול העיקריים הנהוגים היום בטיפול הפיזיקלי בחולים המיפרטיים או המיפלגיים לאחר שבץ מוחי. מטרת העל של הטיפול הפיזיקלי היא שיקום סנסורי-מוטורי ופונקציונלי מרבי, אולם לנוכח השונות הגדולה

עוד