כל תקצירי המאמרים ב כרך כט מס’ 3

השפעתה של התנסות קלינית מוקדמת במחלקות גריאטריות על עמדות סטודנטים לסיעוד כלפי הזיקנה

כותבות: לילית טרייסטר, שושי גולדברג, סימה אזולאי, רחל שרבני

תקציר

כיום הסטודנטים לסיעוד חשופים יותר מתמיד לעבודה עם זקנים במהלך הכשרתם. המחקר הנוכחי בדק את השפעת ההתנסות הקלינית הראשונה על עמדותיהם של סטודנטים לסיעוד (שנה א) כלפי הזיקנה.

עוד

השפעתה של חשיפה חוזרת לאירועים טראומטיים: התמודדות ניצולי שואה עם תהליך ההזדקנות

כותבים: שירה הנטמן, זהבה סולומון, יואב הורן

תקציר

מאמר זה מבוסס על מחקר שבחן את דרך ההתמודדות של ניצולי שואה שנחשפו בעבר ללחצים טראומטיים כבדים עם תהליך ההזדקנות. אחת ממטרות המחקר הייתה לבדוק אם קיימים הבדלים ביכולת ההתמודדות עם הזיקנה ובמשקעים פוסט-טראומטיים

עוד

החוק וההגנה על זכויות הזקנים בישראל: מודל רב-ממדי

כותב: ישראל דורון

תקציר

ענף המשפט והזיקנה מצוי עדיין בראשית דרכו בישראל. למרות ניצנים של מודעות לתרומתו האפשרית של תחום המשפט למדע הגרונטולוגיה, טרם גובשה עד היום ראייה כוללת של תרומת החוק בישראל למעמדם ולזכויותיהם של הזקנים.

עוד

הכלי להערכת בריאות עצמית ויישומו במסגרת השירותים הרפואיים

כותבים: פנחס ברקמן, בנו חבוט

תקציר

מאמר זה מסכם פרסומים שונים העוסקים בהערכת בריאות עצמית ככלי מנבא לתוחלת החיים של קשישים, ומטרתו לעורר מודעות רבה בקרב כל מי שעוסקים במתן שירות רפואי בדבר קיומו של כלי סינון פשוט המאפשר לנבא אריכות חיים.

עוד

מאפייני הביקורים של בנים ובנות אצל הורים קשישים בבית-אבות סיעודי

כותבות: שולמית אלבק, רוחמה שרייבר

תקציר

העלייה בשיעור הקשישים באוכלוסייה מובילה לעלייה במספר בני המשפחה העוסקים בטיפול בהוריהם המזדקנים הנתונים ברמות שונות של מצבי תלות. המשפחה משמשת רשת תמיכה הן לקשיש המתגורר בקהילה והן לקשיש המתגורר במסגרת מוסדית.  

עוד