כל תקצירי המאמרים ב כרך כט מס’ 1-2 – שיקום נפגעי אירוע מוחי

תגובות מערכתיות לאירוע מוחי

כותב: יצהל ברנר

תקציר

לאירוע מוחי (CVA ) נלוות תגובות מטבוליות, קרדיווסקולריות, דלקתיות ואחרות. תגובות אלו יכולות להיות מקומיות או מערכתיות. תגובה מקומית עלולה להשפיע על גודל הנזק המקומי, ואילו לתגובה מערכתית פגיעה רחבה יותר.

עוד

כלים להערכת התוצאות של שבץ מוחי

כותבת: נטע בר טור

תקציר

כדי לפתח תכניות הולמות לטיפול בחולים לאחר שבץ מוחי יש צורך בכלי הערכה תקפים ומהימנים לבדיקת התוכניות ותוצאותיהן. מאמר זה נועד לסקור את הכלים העיקריים שמשמשים כיום להערכת התוצאות בחולים לאחר שבץ מוחי,

עוד