כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

תגמולי פנאי והשתקפותם בזיקנה

כותבות: נורית וינבלט, מיכל אברך-בר

תקציר

עם העלייה בתוחלת החיים הולך וגדל מספר בני הגיל השלישי באוכלוסייה, ובמקביל נפתחות בפני הפרט אפשרויות פנאי מגוונות. במאמר נסקרים מחקרים העוסקים בתגמולי פנאי בכלל, ובתגמולי פנאי בזיקנה בפרט. הסקירה מובילה למסקנה שדרוש המשך תיעוד ומחקר בנושא תרומתו של הפנאי לרווחתו של האדם הזקן. הרחבת המידע בנושא תאפשר ייעוץ לפנאי שיכלול התאמת סוגי פעילויות הפנאי לצרכיה המיוחדים של אוכלוסייה זו.