קול קורא לגיליון מיוחד בנושא “מי מטפל במטפל/ת?” – המבקש לשפוך אור על סוגיות הקשורות למטפלים בזקנים

קול קורא לגיליון מיוחד בנושא “מי מטפל במטפל/ת?”

עורכות אורחות: ד”ר יהודית ראובני, החוג לגרונטולוגיה, אונ’ חיפה, ופרופ’ ליאת אילון, ביה”ס לעבודה סוציאלית, אונ’ בר-אילן

כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה, מזמין חוקרות וחוקרים מתחום הזיקנה ותחומים קרובים, לשלוח מאמרים לגיליון מיוחד בנושא “מי מטפל במטפלת” – שיתמקד במטפלות ומטפלים בזקנים (עובדים בשכר), ויעסוק בסוגיות הנוגעות לעבודתם.

במחצית הראשונה של 2020, נקלעה לרגע לאור הזרקורים אחת האוכלוסיות החלשות ביותר בישראל – דיירי המוסדות הסיעודיים. כמוהם, מהווים גם המטפלים/ות בהם, אוכלוסיה שקופה ומוחלשת. בעבודה פיזית ונפשית, סיזיפית וקשה, שכוללת עזרה מלאה בביצוע של משימות היום-יום הבסיסיות והאינטימיות ביותר, לזקנים שלפעמים מתקשים בתקשורת, ולעתים מפגינים גם תוקפנות מילולית ופיזית –עסוקים/ות המטפלים/ות בטיפול תובעני ואינטנסיבי, ופועלים תחת מחסור חמור בתקנים ובידיים עובדות, ותחת עומס גובר והולך. הן במחלקות לסיעודיים ולתשושים במסגרות לטיפול ממושך, והן במחלקות הגריאטריות בבתי-החולים הציבוריים – התגמולים החומריים והתדמיתיים מועטים ומתסכלים; משמרות ארוכות וסידורי-עבודה מתחלפים – מרחיקות אותם ממערכות תמיכה של חברים ובני משפחה, והם חשופים ללחצים, לאתגרים אישיים ובין-אישיים, ולשחיקה מאסיבית, שעלולה לפגוע בסופו של דבר גם בזקנים עצמם.

יחד עם זאת, בעוד שהמטפלים/ות הפורמליים/יות במוסדות, עובדים/ות בחברת עמיתים אשר יכולים לפעמים להטות-שכם ולעזור פיזית, או להציע אוזן-קשבת ותמיכה רגשית – הרי שמטפלות-הבית פועלות עפ”יר גם במבודדות חברתית:  לא תמיד יש עם מי להתייעץ, לחלוק, להתלבט, לשתף בהישגים, או אפילו הזדמנות לזכות בהכרה על מאמץ.

הגליון המיוחד של “גרונטולוגיה וגריאטריה” שיוקדש למטפלים/ות פורמליים/יות בזקנים סיעודיים, מבקש לשפוך אור על האתגרים עימם מתמודדת אוכלוסיה חיונית ו”שקופה” זו – ועל פתרונות אפשריים שיתנו מענה לצרכיה.  הנושא מעלה גם שאלות מהותיות הנוגעות להליך ההכשרה לעבודה עם זקנים, ולמדיניות ממשלתית, מערכתית וארגונית, במסגרות השונות המטפלות באוכלוסייה המבוגרת. גיליון מיוחד זה יתמקד בפרסום של ממצאי מחקרים הקשורים לנושא. ניתן להגיש הצעות העוסקות בסוגיות בתחום האתגרים והמענים לצרכיה הבריאותיים, הפסיכולוגיים, החברתיים, התרבותיים, הכלכליים והמשפטיים של אוכלוסיית המטפלים/ות בזקנים, המשפיעים ישירות או בעקיפין על עולם הזיקנה במובנו הרחב.  אנו מעודדות מאמרים מקוריים, סקירות ספרות, תיאורי מקרה, ואף מאמרים העוסקים במדיניות.  

את המאמרים יש לשלוח עד לתארך 15.1.2023 לכתובת:

gerontology.editor@gmail.com                                         

 על פי ההנחיות לכותבים שניתן למצוא ב:

https://www.gerontology.org.il/authors/

בציון נושא הגיליון המיוחד (“מי  מטפל במטפל/ת”).

בתודה ובברכה,

ד”ר יהודית ראובני, החוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה; פרופ’ ליאת אילון, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן, עורכות אורחות