כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

“פנסיה רוחנית”: מבט חדש על אוצרות הדעת של הגיל השלישי

המחברת: 

רינה כהן-סוצקובר

תקציר: 

בעת האחרונה מתקיים דיון ציבורי ער בנושאי הפנסיה על היבטיה המגוונים. הדיון מקיף
סוגיות רבות: תקופת החיסכון המומלצת, גובה החיסכון, מאפייני החיסכון ומי אחראי
לחסוך. כולם כאחד מתמקדים בהתייחסות למשאבים הכספיים שאמורים להבטיח קיום
נאות למי שהגיע לגיל פרישה. אין ספק, שמשאבים כספיים הולמים חיוניים לשם קניית
שירותים בסיסיים, אך אין הם מספיקים כדי לקיים חיים של איכות. בחברת ידע מפותחת,
המשתנה בקצב מואץ, הכרחי לשלב מושג חדש: “פנסיה רוחנית”.
מהי