כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

פנאי, עבודה, לימודים והתנדבות: מגמות לאחר פרישה

כותבות: דליה סיון, פנינה סלע-כץ, דנה פאר

תקציר

על אף הגידול הניכר באחוז הזקנים באוכלוסייה בישראל, טרם נערך סקר מקיף המברר את תחומי הפעילות והעיסוק של זקנים לאחר הפרישה. במאמר ייסקרו ארבעה תחומי פעילות עיקריים העומדים בפני גמלאים עם פרישתם ממעגל העבודה הפורמלי: פעילויות פנאי, עבודה, לימודים והתנדבות ובתוך כך ייבחנו המגמות בישראל לעומת המגמות בעולם המערבי.