כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

סקירה על הספר: בערוב היום: עיון ביצירות מאוחרות מאת ורון מירי (2000)

 כותבת: אביבה פריד

תקציר

הספר מציג ניתוח ספרותי מלומד של יצירות מאוחרות שכתבו יוצרים חשובים. מחברת הספר היא חוקרת ספרות המצהירה על כוונתה להאיר את עינינו בנושא ה”יצירה המאוחרת”. בספר מובאים נתונים מעניינים על מחקרים העוסקים ביחס בין גיל היוצר ליצירה שלו ביניהם, נתונים “המפריכים את המוסכמה החברתית הכורכת גיל עם התמעטות כוחות היצירה”.