כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

כלים להערכת התוצאות של שבץ מוחי

כותבת: נטע בר טור

תקציר

כדי לפתח תכניות הולמות לטיפול בחולים לאחר שבץ מוחי יש צורך בכלי הערכה תקפים ומהימנים לבדיקת התוכניות ותוצאותיהן. מאמר זה נועד לסקור את הכלים העיקריים שמשמשים כיום להערכת התוצאות בחולים לאחר שבץ מוחי,

עוד