כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

שפעתן של תמיכה חברתית ותחושת שליטה על נכות ועל איכות חיים לאחר שבץ מוח

כותבות: עדינה גוטליב, חוה גולנדר, יורם בר-טל

תקציר

המודל של ארגון הבריאות הבינלאומי, המתאר השפעת מחלות כרוניות על תפקודו הגופני והחברתי של הפרט, מציג שלוש רמות התייחסות, ואלה הן:  ליקוי- פגיעה ברמת התא, האיבר או המערכת הפיזיולוגית; מוגבלות- היעדר יכולת

עוד

אינטרנט לזקנים

כותבים: נעמי ביטרמן, אילנה שלו, דוד כהן

תקציר

קירה זו מציגה את המידע המצוי בספרות על אינטרנט וזקנים. הסקירה פותחת בהצגת נתונים באשר להרגלי השימוש של זקנים במחשבים ובאינטרנט ובתוך כך מתמקדת ביתרונות הטמונים בשימוש באינטרנט בקרב זקנים.

עוד

הטיפול הפיזיקלי בנפגעי שבץ מוחי

כותבת: רות דיקשטין

  תקציר

במאמר יוצגו הגישות ואמצעי הטיפול העיקריים הנהוגים היום בטיפול הפיזיקלי בחולים המיפרטיים או המיפלגיים לאחר שבץ מוחי. מטרת העל של הטיפול הפיזיקלי היא שיקום סנסורי-מוטורי ופונקציונלי מרבי, אולם לנוכח השונות הגדולה

עוד

שבץ מוחי – מניעה משנית

כותב: נתן בורנשטיין

תקציר

מאמצים ומשאבים רבים מושקעים במניעת הישנות שבץ מוח לאחר אירוע איסכמי מוחי ראשון. במאמר יידונו הטיפולים התרופתיים הקיימים למניעה משנית של שבץ מוח, וכן התוויות לטיפול כירורגי

עוד

תגובות מערכתיות לאירוע מוחי

כותב: יצהל ברנר

תקציר

לאירוע מוחי (CVA ) נלוות תגובות מטבוליות, קרדיווסקולריות, דלקתיות ואחרות. תגובות אלו יכולות להיות מקומיות או מערכתיות. תגובה מקומית עלולה להשפיע על גודל הנזק המקומי, ואילו לתגובה מערכתית פגיעה רחבה יותר.

עוד