כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

השפעתן של טכנולוגיית שיקום סיעודית ושל טכנולוגיית שיקום רגילה על מדדי השיקום של קשישים לאחר אירוע מוחי

כותבים: זהר ניר, דוד גלינסקי, זהר זולוטוגורסקי

תקציר

שתי טכנולוגיות שיקומיות נבחנו על קשישים לאחר אירוע מוחי. האחת כללה את הגישה השיקומית הרגילה הנהוגה במחלקה גריאטרית שיקומית, והאחרת הוסיפה לגישה השיקומית הרגילה התערבות סיעודית מתוכננת.

עוד

קבוצת תמיכה לנפגעי אירוע מוחי ובני משפחותיהם בירושלים: קבוצת תמיכה לנפגעי אירוע מוחי ובני משפחותיהם בירושלים: מאפייני חברי הקבוצה ומידת שביעות רצונם מהשירותים בקהילה ומקבוצת התמיכה

כותבות: אסתר-לי מרקוס, חיים קוזוכוביץ, אביבה בר-זכאי

תקציר

עם השחרור ממחלקות השיקום נפגעי אירוע מוחי נאלצים להתמודד עם מכשולים רפואיים, חברתיים, פסיכולוגיים ואף ביורוקרטיים. בשנת 1990 התגבשה בירושלים בעזרת רופאים ועובדים סוציאליים ובתמיכתם קבוצה של נפגעי אירוע מוחי

עוד

הרהורים של מרפא פצוע

כותבת: סנדרה לוי

תקציר

אנשי מקצוע תרפויטיים ורפואיים המטפלים בבית ביקיריהם הסובלים ממחלות כרוניות נפגעים לא פעם בעצמם – אם כתוצאה משותפות בסבל של הנפגע ואם כתוצאה מעומס הכרוך בטיפול. המונח עתיק הימים “המרפא הפצוע” נותןביטוי לשני ההיבטים הללו.

עוד

מקומה של מחלקת יום במערך השיקום הגריאטרי

כותבים: אביטל הרשקוביץ, דניאל גוטליב, ישעיהו בלוססקי, שי בריל

תקציר

מחלקת יום גריאטרית שיקומית פועלת כחוליית קשר בין מערכת האשפוז לבין הקהילה. מגיעים אליה מטופלים עם ירידה חדה בתפקוד ישירות מבבתי חולים כלליים, ומטופלים לאחר אשפוז שיקומי בבתי חולים גריאטריים שיקומיים.

עוד

מסקנות משנת מעקב אחר תוצאי האשפוז השיקומי של נפגעי אירוע מוחי

כותבים: דניאל גוטליב, ארנה מאיר, מיה גולדשטיין, מריה קיפניס, שולמית חוולס, שי בריל

תקציר

מהלך האשפוז השיקומי לאחר אירוע מוחי נקבעות מטרות טיפול, והשגתן קובעת את משך האשפוז ואת הצלחתו. ואולם רק באמצעות מעקב ארוך טווח,  של חצי שנה  לפחות, ניתן להעריך נאמנה

עוד