כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

החוק וההגנה על זכויות הזקנים בישראל: מודל רב-ממדי

כותב: ישראל דורון

תקציר

ענף המשפט והזיקנה מצוי עדיין בראשית דרכו בישראל. למרות ניצנים של מודעות לתרומתו האפשרית של תחום המשפט למדע הגרונטולוגיה, טרם גובשה עד היום ראייה כוללת של תרומת החוק בישראל למעמדם ולזכויותיהם של הזקנים.

עוד

הכלי להערכת בריאות עצמית ויישומו במסגרת השירותים הרפואיים

כותבים: פנחס ברקמן, בנו חבוט

תקציר

מאמר זה מסכם פרסומים שונים העוסקים בהערכת בריאות עצמית ככלי מנבא לתוחלת החיים של קשישים, ומטרתו לעורר מודעות רבה בקרב כל מי שעוסקים במתן שירות רפואי בדבר קיומו של כלי סינון פשוט המאפשר לנבא אריכות חיים.

עוד

מאפייני הביקורים של בנים ובנות אצל הורים קשישים בבית-אבות סיעודי

כותבות: שולמית אלבק, רוחמה שרייבר

תקציר

העלייה בשיעור הקשישים באוכלוסייה מובילה לעלייה במספר בני המשפחה העוסקים בטיפול בהוריהם המזדקנים הנתונים ברמות שונות של מצבי תלות. המשפחה משמשת רשת תמיכה הן לקשיש המתגורר בקהילה והן לקשיש המתגורר במסגרת מוסדית.  

עוד

כשהעולם קורס באחת – עולמם של נפגעי אירוע מוחי ראשון סמוך להתרחשותו

 כותבות: הניה תירוש, חוה גולנדר

תקציר

מטרת המחקר הייתה לתעד את מסלול ההתנסות  של נפגעי אירוע מוחי בתקופת הזמן הראשונה בסמוך לאירוע. (כחודש ימים) ובכך ייחודו.  מסלול המחלה מתאפיין בהופעה חדה ודרמטית של הסמנים הראשונים המושפעים ממיקום הפגיעה המוחית,

עוד

שיקום גריאטרי: הווה ועתיד

כותב: ארנולד רוזין

תקציר

תחומי השיקום – עמוד התווך של הטיפול הגריאטרי – התרחבו בשנים האחרונות. כיום הטיפול השיקומי רלוונטי בהחלמה ממגוון רחב של מחלות ולא רק ממקרים של אירוע מוחי או שבר בעצם הירך. בתחילת המאמר נסקור ממצאי מחקרים

עוד