כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

להיות זקנה בשולי השוליים: זהויות מצטלבות של נשים להט”ביות זקנות בראי האומנות בישראל

טל דקל

מטרת המחקר: לחשוף מצבי חיים בשוליים החברתיים של נשים להט”ביות זקנות. כנגד הנטייה החברתית להעלים נשים זקנות מהמרחב החזותי, ובמיוחד את הלהט”ביות, אומניות עכשוויות בישראל בוראות יצירות המתארות את חייהן ומתמקדות באופן מיוחד במצבי דיכוי והדרה חברתיים שבהם נתונות נשים מקבוצה חברתית זו. המחקר בחן יצירות אומנות כדי לחלץ מהן תובנות על אודות עומק הדרתן של נשים לסביות וטרנסג’נדריות זקנות בישראל.   

שיטה: גישת ניתוח הצטלבותי ומתודולוגיה משולבת, שאורגת יחדיו ניתוח איכותני וחזותי עם ביקורת תרבות וחברה, אפשרה פרשנות ליצירות אומנות ולחייהן של נשים זקנות הנמצאות בשולי השוליים של החברה.

עוד

להזדקן עם הטלפון החכם: ‘קישוריות רבת-פנים’ בקרב נשים פלסטיניות מבוגרות בירושלים המזרחית

מאיה דה-פריס ולילה עבד רבו

מטרה: להבין את ההיבטים הדיגיטליים בחייהן של נשים פלסטיניות מבוגרות וזקנות באל-קודס, בדגש על שימוש בטלפון החכם.

שיטה: זהו מחקר אתנוגרפי שהתבצע במשך 16 חודשים החל מאפריל 2018. כלי המחקר היו תצפית פעילה במועדון הוותיקים בדגש על קבוצת נשים בגילאים 84-60 ובקבוצת הוואטסאפ הפעילה של מועדון הוותיקים. בנוסף, נערכו 25 ראיונות עומק בערבית עם נשים בטווח גילאים זהה.

תוצאות: התמה המרכזית שעולה מתוך האתנוגרפיה מצביעה על “קישוריות רבת-פנים” ועל אוריינות דיגיטלית מוגבלת, הנובעות משלוש סיבות:

עוד

דיאלקטיקה של קבלה-התנגדות במהלך טיפול פסיכולוגי עם נשים בגיל השלישי בישראל

מאיה פרבשטיין, מירב רבינוביץ, רבקה תובל-משיח

מטרת המחקר: אף שבעשורים האחרונים אנו עדים לעלייה בתוחלת החיים רק מעט נחקרו תהליכים טיפוליים בשלב זה של החיים. המחקר הנוכחי ביקש לבחון את עמדתן ותחושותיהן של נשים בגיל השלישי כלפי הזדקנותן ואת השתנותן במהלך טיפול פסיכולוגי.

שיטה: שמונה טיפולים עם נשים בגיל השלישי, שנמשכו כשנה אקדמית אחת, נותחו באופן איכותני. הניתוח תר אחר תכנים רלוונטיים לשאלת המחקר באמצעות ניתוח תוכן קטגוריאלי שיושם על ‘סיפורים קטנים’ שהופיעו בתחילת הטיפולים, באמצע ובסיום.

עוד

אימהות בזיקנה: סגנונות הורות כמתווכים את הקשר שבין מאפייני מערכת היחסים של אימהות עם ילדיהן הבוגרים לבין רמות המצוקה הפסיכולוגית שלהן

אהובה אבן-זהר, אסנת לבנדה, מירי קסטלר-פלג

מטרות המחקר: היחסים הבין-דוריים בין אימהות זקנות לילדיהן הבוגרים משפיעים על רווחתן, אולם קיימת התייחסות מחקרית מועטה בלבד באשר להורות ולסגנון ההורות בתקופת הזיקנה. מטרות המחקר הן לבחון את הקשר שבין יחסים קונפליקטואליים של אימהות זקנות עם ילדיהן לבין רמות המצוקה הפסיכולוגית שלהן. כמו כן, מחקר זה נועד לבחון את התפקיד המתווך של סגנון הורות שלילי (עוין/כופה) ושל סגנון הורות חיובי (מעורב/תומך) בקשר שבין יחסים קונפליקטואליים של האימהות הזקנות עם ילדיהן לבין רמות המצוקה הפסיכולוגית שלהן.

שיטה: המדגם כלל 230 אימהות בגילאים 91-65, שגויסו למחקר באמצעות רשתות חברתיות.

עוד

אפשר לעוף גם בלי כנפיים

גילה דנינו-יונה

מטרות המחקר: לבחון כיצד מוצגות בספרי ילדים נשים זקנות שאינן סבתות, החיות בסוֹלָנוּת או באופן מבודד בשוליים הגיאוגרפיים והחברתיים ומצויות מעבר למרחב הביקורתי של החברה; כיצד הן מחוללות שינוי בדפוס חייהן, נוטשות את העקרונות המארגנים התרבותיים-חברתיים המקובלים, כדי להתגבר על מציאות חייהן הקשה באמצעות מציאות מדומיינת.

שיטה: מבחינה מתודולוגית המחקר מבוסס על קריאה ביקורתית-פרשנית המבוססת על ביקורת הספרות המודרנית וכן על תאוריות לניתוח חזותי.

עוד