כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

דיאלקטיקה של קבלה-התנגדות במהלך טיפול פסיכולוגי עם נשים בגיל השלישי בישראל

מאיה פרבשטיין, מירב רבינוביץ, רבקה תובל-משיח

מטרת המחקר: אף שבעשורים האחרונים אנו עדים לעלייה בתוחלת החיים רק מעט נחקרו תהליכים טיפוליים בשלב זה של החיים. המחקר הנוכחי ביקש לבחון את עמדתן ותחושותיהן של נשים בגיל השלישי כלפי הזדקנותן ואת השתנותן במהלך טיפול פסיכולוגי.

שיטה: שמונה טיפולים עם נשים בגיל השלישי, שנמשכו כשנה אקדמית אחת, נותחו באופן איכותני. הניתוח תר אחר תכנים רלוונטיים לשאלת המחקר באמצעות ניתוח תוכן קטגוריאלי שיושם על ‘סיפורים קטנים’ שהופיעו בתחילת הטיפולים, באמצע ובסיום.

עוד

אימהות בזיקנה: סגנונות הורות כמתווכים את הקשר שבין מאפייני מערכת היחסים של אימהות עם ילדיהן הבוגרים לבין רמות המצוקה הפסיכולוגית שלהן

אהובה אבן-זהר, אסנת לבנדה, מירי קסטלר-פלג

מטרות המחקר: היחסים הבין-דוריים בין אימהות זקנות לילדיהן הבוגרים משפיעים על רווחתן, אולם קיימת התייחסות מחקרית מועטה בלבד באשר להורות ולסגנון ההורות בתקופת הזיקנה. מטרות המחקר הן לבחון את הקשר שבין יחסים קונפליקטואליים של אימהות זקנות עם ילדיהן לבין רמות המצוקה הפסיכולוגית שלהן. כמו כן, מחקר זה נועד לבחון את התפקיד המתווך של סגנון הורות שלילי (עוין/כופה) ושל סגנון הורות חיובי (מעורב/תומך) בקשר שבין יחסים קונפליקטואליים של האימהות הזקנות עם ילדיהן לבין רמות המצוקה הפסיכולוגית שלהן.

שיטה: המדגם כלל 230 אימהות בגילאים 91-65, שגויסו למחקר באמצעות רשתות חברתיות.

עוד

אפשר לעוף גם בלי כנפיים

גילה דנינו-יונה

מטרות המחקר: לבחון כיצד מוצגות בספרי ילדים נשים זקנות שאינן סבתות, החיות בסוֹלָנוּת או באופן מבודד בשוליים הגיאוגרפיים והחברתיים ומצויות מעבר למרחב הביקורתי של החברה; כיצד הן מחוללות שינוי בדפוס חייהן, נוטשות את העקרונות המארגנים התרבותיים-חברתיים המקובלים, כדי להתגבר על מציאות חייהן הקשה באמצעות מציאות מדומיינת.

שיטה: מבחינה מתודולוגית המחקר מבוסס על קריאה ביקורתית-פרשנית המבוססת על ביקורת הספרות המודרנית וכן על תאוריות לניתוח חזותי.

עוד

ניצולי שואה בגיל 85, 90 ו-95: המחקר הלונגיטודינלי בירושלים

יוחנן שטסמן, ברברה פריס, אהרון כהן, עליזה המרמן-רוזנברג וג’רמי ג’קובס

תקציר

רקע: ניצולי שואה מהווים קבוצה של קשישים אשר חוו לפני יותר מ-75 שנה, בהיותם בגיל צעיר, את אירועי השואה במחנות הריכוז וההשמדה.

מטרות: לבחון את מצבם האישי, התפקודי, הרפואי והנפשי של קשישים, שהינם ניצולי שואה או כאלו ששהו באירופה בזמן המלחמה אל מול בני גילם שלא נחשפו לאימי השואה באירופה.

שיטות: עבודה זו היא חלק מהמחקר הלונגיטודינלי של הזיקנה בירושלים, שבו נבדקה קבוצה גדולה של תושבי ירושלים כולם ילידי 1921-1920 בעת היותם בני 70, 78, 85, 90 ו-95.

עוד

עוני (אובייקטיבי וסובייקטיבי) באזרחים ותיקים והשפעתו על הבריאות, התפקוד ותוחלת החיים

יוחנן שטסמן, ג’רמי ג’קובס, יחיא עמאר, עליזה המרמן-רוזנברג ואירית שטסמן-לנדי

 תקציר

רקע: ידוע זה מכבר כי המצב הכלכלי של הפרט משפיע גם על מצב בריאותו ותוחלת חייו.

מטרות: לבחון את שכיחות העוני בקרב האזרחים הוותיקים (הקשישים) מגיל 70 ומעלה (עוני אובייקטיבי וסובייקטיבי) ואת הקשר שבין העוני למאפיינים או לגורמי סיכון רפואיים, תפקודיים, חברתיים וקוגניטיביים. 

שיטות: עבודה זו היא חלק מהמחקר הלונגיטודינלי של הזיקנה בירושלים, שבו נבדקה קבוצה גדולה של תושבי ירושלים כולם ילידי 1921-1920 בעת היותם בני 70, 78, 85, 90 ו-95. הם נבדקו בתחומים רפואיים, חברתיים, קוגניטיביים ותפקודיים.

עוד