כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

“גירושין אפורים”: חוויית ההליך המשפטי של נשים שהתגרשו בגיל מבוגר במסגרת דיני המשפחה בישראל

כותבים:

עו”ד הילה אוחיון גליקסמן; פרופ’ ישראל (איסי) דורון; פרופ’ טובה בנד-וינטרשטיין

תקציר

רקע: המאמר עוסק בחוויות ההליך המשפטי של נשים שהתגרשו בגיל מבוגר בישראל. על רקע עלייה מתמדת בשכיחות הזוגות המתגרשים לאחר גיל 50, התופעה זכתה לכינוי “גירושין אפורים” (Gray divorce). סקירת הספרות העלתה, שהמחקרים בנושא בוחנים את הסיבות להתרחבות התופעה ואת השלכותיה, אך לא נמצאו מחקרים העוסקים בגירושין אפורים בהקשר להליך המשפטי.

מטרה : מטרת המחקר להבין ולתאר את חוויית ההליך המשפטי של נשים שהתגרשו לאחר גיל 55 בישראל והמשמעות שניתנה להליך הגירושין שהן שחוו.

עוד

גינון קבוצתי לאנשים עם דמנציה המתגוררים במוסד גריאטרי

כותבים:

רעות גסנר-וינוגרד, פרופ’ נטע בנטור, פרופ’ דבי רנד

תקציר

רקע: דמנציה היא הפרעה נוירודגנרטיבית בגיל המבוגר, המאופיינת בירידה קוגניטיבית ובסימפטומים נוספים המובילים לתלות בתפקוד היום-יומי הבסיסי. התערבויות לא-תרופתיות, כמו השתתפות בפעילויות גינון, המספקות גרייה חושית רב-ערוצית, נמצאו במחקרים כמיטיבים את הרווחה של אנשים עם דמנציה. עם זאת, מוסדות גריאטריים רבים אינם מפעילים תוכניות גינון לדיירים עם דמנציה.

מטרה: להציג את תהליך הפיתוח והיישום של תוכנית גינון קבוצתי לאנשים עם דמנציה המתגוררים במוסד גריאטרי.

עוד

גִּילָנוּת: חשיבות השימוש במינוח הלשוני להבנת התופעה

כותבות:

ד”ר שרית אוקון ופרופ’ ליאת איילון

תקציר

מטרת המחקר: מחקר זה בדק האם הציבור הישראלי מכיר את המונח ‘גִּילָנוּת’, ועד כמה מידת ההיכרות של ישראלים עם ייצוג לשוני זה מתכתבת עם שכיחות הדיווחים על חוויות גילניות.

שיטה: במסגרת המחקר בוצע סקר מקוון שעליו ענו 1,025 ישראלים. הסקר החל בכך שביקשנו מהנשאלים להגדיר ‘מהי גילנות?’ ולאחר מכן לסמן ‘האם ואיזה סוגי אפליה הם חוו בשנה האחרונה’. בסיום הסקר, לאחר שהגדרנו והדגמנו את המונח ‘גילנות’ – הנסקרים נשאלו שוב האם חוו חוויות גילניות בחייהם, ואם כן – הוצע להם לשתף ולספר.

עוד

אתגרים ערכיים ואתיים במתן טיפול לאנשים עם דמנציה מתקדמת בקהילה: השוואה בין שתי מסגרות לטיפול במרותקי בית: הוספיס בית והיחידה לטיפול בית

כותבים:

ד”ר ענבל הלוי הוכוולד, ד”ר יעקב גילה, ד”ר זוריאן רדומיסלסקי, פרופ’ רחלי ניסנהולץ-גנות

תקציר

רקע: בישראל, הטיפול באנשים עם דמנציה מתקדמת במסגרת הבית נעשה בעיקר על ידי יחידות לטיפול בית ובמקרים מסוימים, על ידי יחידות הוספיס בית, המהוות דרך חלופית למתן שירותים פליאטיביים. הטיפול מעורר דילמות לגבי הבחירה בין טיפול בעל אוריינטציה פליאטיבית לבין טיפול אינטנסיבי, מאריך חיים וכן דילמות לגבי רצונותיו והעדפותיו של האדם עם הדמנציה בנוגע לאופי הטיפול ומסגרתו.

מטרות: לתאר את האתגרים והדילמות בטיפול בשלבי סוף-החיים של אנשי הצוות ובני המשפחה המטפלים באנשים עם דמנציה מתקדמת.

עוד

אלתור תיאטרוני בתקופת הזיקנה: השפעתו על הספונטניות, המשחקיות והזרימה

הכותבים: 

ד”ר דניאלה בסיס, ד”ר יהודית רבקו, ד”ר רותם מאור

תקציר

רקע: אימפרוביזציה משמשת תכופות כפעילות חימום המסייעת למשתתפים יחידים וקבוצות העוסקים בדרמה תרפיה על גווניה השונים להיכנס למצב של ספונטניות.

מטרה: מאמר זה מבקש לחקור את השפעתם של תרגילי אימפרוביזציה קצרים בתיאטרון, כפעילות עיקרית ולא כתרגיל חימום, על שלושת הכוחות המניעים של האלתור: ספונטניות, זרימה ומשחקיות בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי והרביעי.

עוד