כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

מידת ההתאמה של פעילויות מקוונות כתחליף לפעילויות פנים-אל-פנים עבור זקנים במהלך מגפת הקורונה

כותבים:

פרופ’ יסכה כהן-מנספילד; פרופ’ אלין מף; גיא מסצ’יאני; ד”ר שחר לב-ארי

תקציר:

מטרת המחקר: להבין באיזו מידה פעילויות מקוונות, המועברות דרך המחשב, עשויות להוות תחליף ראוי לפעילויות פנים-אל-פנים לבני הגיל השלישי.

שיטה: מחקר בשיטות מעורבות. ראיינו 105 זקנים בישראל אשר במהלך מגפת הקורונה הוצעה להם ההזדמנות להשתתף בפעילויות מקוונות במסגרת הארגון “בשיבה בריאה”. המדגם כלל קבוצה של משתתפים בפעילויות המקוונות הללו (n=49) וקבוצה שלא השתתפה בפעילויות אלה (n=56). נאספו נתונים על משתני רקע, שביעות הרצון מהפעילויות והסיבות להשתתפות או לאי-השתתפות.

עוד

תוכנית התערבות למטפלים מכוח העזר לשיפור רגישותם כלפי מטופליהם עם דמנציה באמצעות “וידאו-פידבק”: תיקוף תוכן בעזרת פאנל מומחים

כותבים:

ליאורה כהן; פרופ’ אפרת שר-צנזור; פרופ’ יובל פלגי

תקציר:

מטרות המחקר: מחקר זה בחן, בעזרת פאנל מומחים, את תוקף התוכן של תוכנית התערבות חדשה, שמטרתה שיפור התקשורת בין מטפלים מכוח העזר לבין מטופלים עם דמנציה במוסד לטיפול ממושך. ההמשגה בתוכנית ההתערבות של איכות התקשורת התבססה על מודל הזמינות הרגשית של שותפים במערכת יחסים קרובה (Biringen et al., 2014), והתמקדה ברגישות המטפל. כלומר, ביכולתו לקרוא נכונה את המסרים המילוליים והלא מילוליים של המטופל, ולתת להם מענה מותאם. שיטת ההתערבות המוצעת מבוססת על “וידאו-פידבק”, אשר מחקרים קודמים, בהקשרים טיפוליים אחרים, מצאו כי היא מסייעת בהגברת יכולות המנטליזציה של מטפלים.

עוד

ביצוע ייפוי כוח מתמשך על ידי אזרחים ותיקים: חוויה ומשמעות

כותבים:

מלכה דורון; ופרופ’ ישראל (איסי) דורון

תקציר:

מטרת המחקר: ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש (שהוסדר בישראל, בשנת 2016, במסגרת תיקון נרחב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות), המאפשר לאדם למנות מיופה כוח שיחליט בענייניו הרכושיים, הרפואיים והאישיים, ככל שהממנה יגיע בעתיד למצב שבו הוא איננו מסוגל עוד לקבל החלטות באופן עצמאי. בדרך זו יכול אדם לתכנן את חייו המאוחרים, תוך שמירה על כבודו ועצמאותו, גם במצב של הידרדרות התפקודים הפיזיים והמנטליים. המחקר המוצג ביקש לחקור וללמוד, לראשונה, כיצד חווים אזרחים ותיקים את ביצוע ייפוי הכוח המתמשך.

עוד

הקשר בין גילנות לשחיקה בקרב אחיות בבית חולים

כותבים:

דיטה רייס חכים; וד”ר דקלה סגל-כרפס

תקציר:

מטרת המחקר: בשל העלייה בתוחלת החיים והתחלואה הנלווית לה, זקנים מהווים אחוז לא פרופורציונלי של תפוסת מיטות בבתי חולים. ישנה ציפייה מצוות בית החולים להעניק טיפול איכותי לאוכלוסיית המטופלים ובו-זמנית להתמודד עם מחסור במשאבים ועם סביבת עבודה תובענית אשר מובילים לשחיקה מוגברת. במחקר זה התמקדנו בשאלה האם גילנות, כלומר תפיסה סטריאוטיפית שלילית כלפי זקנים, קשורה לשחיקה מוגברת בצוות הרפואי.

עוד

הערכת הכשירות הפיננסית בקרב אוכלוסיית המבוגרים והלוקים בירידה קוגניטיבית בעולם ובמדינת ישראל

הכותבים: 

פנינה מרום; פרופ’ רחלי דנקנר; ד”ר אורן שוורץ, ; פרופ’ (בדימוס) ירמיהו הייניק

תקציר:

רקע: על פי תחזית של ארגון הבריאות העולמי, עד שנת 2050 צפוי להתחולל שינוי דמוגרפי משמעותי בשל גידול באחוז הקשישים ביחס ליתר האוכלוסייה. מגמת ההזדקנות העולמית וזו שבישראל מולידה סוגיות חברתיות- כלכליות שונות, בעיקר בשל העובדה שיותר קשישים יזדקקו בעתיד לסיוע במטלות היום-יום. סיבה מרכזית לכך היא ירידה בתפקודים קוגניטיביים אשר מתרחשת גם כחלק מתהליך הזדקנות נורמטיבי, ומשמעותה פגיעה ביכולות ביצוע של פעולות יום-יומיות המגדירות את מידת העצמאות של אדם בחייו. אחד ההיבטים המגדירים את דרגת העצמאות האישית של האדם הוא היכולת לניהול ולשליטה פיננסיים.

עוד