כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

טיפולוגיה חדשנית של מהות השעמום בכלל והשעמום בקרב קשישים בפרט

המחברת: ענת רפופורט

תקציר

מאמר זה עוסק במהות השעמום. הוא יוצא מנקודת הנחה שהשעמום אינו מושג חד-ערכי, אלא מושג מורכב, מרובד ובעל פנים רבות. המאמר הוא בין-תחומי באופיו ומשלב בתוכו גרונטולוגיה, פילוסופיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה. סוגי השעמום מוצגים בטיפולוגיה חדשנית המתבססת על שני סוגי קריטריונים עיקריים: הקריטריון הרגשי (פסיכולוגי) והקריטריון האקזיסטנציאליסטי (פילוסופי).  חשיבות המאמר היא בהמשגת השעמום באופן תיאורטי, דבר שעשוי להוות תשתית למחקרים אמפיריים עתידיים על השעמום בקרב קשישים.