כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

השפעת פרוטוקול רב-מקצועי משודרג לגמילת קשישים מהזנה אנטרלית לטובת הזנה דרך הפה

המחברים: ענבר שמילוביץ, אורלי ברגרזון-ביטון, יוליה גינזבורג, אירינה צווקר-לזר, הגר וקסלר, אבנר שחר, דנית שחר ודרור וסרמן

תקציר:

רקע: גמילה מהזנה אנטרלית מאתגרת בשל החשש מירידה במשקל ומהידרדרות במצבם התזונתי של המטופלים. כדי להתאים את הפרוטוקולים מהספרות למטופלים הגריאטריים הקשים בבית החולים השיקומי-הגריאטרי “בית בלב”, תיקנו ושידרגנו את הפרוטוקולים של בוכהולץ ( Buchholz, 1995) וגנברי (Ghanbari, 1999) לגמילה מהזנה אנטרלית לטובת הזנה דרך הפה.

מטרות: הערכת יעילות הפרוטוקול הרב-מקצועי המשודרג לגמילה מהזנה אנטרלית לטובת הזנה דרך הפה והשפעתו על משקלם של המטופלים ועל מצבם התזונתי.

שיטות: המחקר הנו מחקר השוואתי רטרוספקטיבי שבדק את ההשפעה של הפרוטוקול הרב-מקצועי המשודרג לגמילה מהזנה אנטרלית לטובת הזנה דרך הפה. הנתונים נאספו מרישומי ארכיון של תיקי מטופלים אשר שהו בבית החולים השיקומי-הגריאטרי “בית בלב”. המטופלים חולקו לשלוש קבוצות: מטופלים שנגמלו לפי פרוטוקול הגמילה; מטופלים שנגמלו ללא שימוש בפרוטוקול; ומטופלים ששלפו את צינור ההזנה באופן עצמאי.

אוכלוסיית המחקר: 67 מטופלים השוהים בבית החולים “בית בלב” ומוזנים דרך זונדה או גסטרוסטומי. כל הנחקרים נבדקו על ידי רופא/ה וקלינאי/ת תקשורת, נמצאו מתאימים לגמילה מהזנה אנטרלית לטובת הזנה דרך הפה ונגמלו בין התאריכים 17.11.2010-1.11.2004. המחקר אושר על ידי ועדת הלסינקי.

תוצאות: אחוז הנגמלים מהזנה אנטרלית שעלו במשקל או שמשקלם נשאר ללא שינוי, היה גבוה יותר במסלול הגמילה לפי הפרוטוקול (81.3%) מאשר במסלול הגמילה שלא לפי הפרוטוקול (63.6%). רק 25% מהמטופלים שנגמלו על ידי שליפה עצמית של צינור ההזנה האנטרלית, נשארו במשקלם או עלו במשקל (p=0.046).

מסקנות: הפרוטוקול הרב-מקצועי המשודרג לגמילת האוכלוסייה המבוגרת מהזנה אנטרלית לטובת הזנה דרך הפה שומר על משקל המטופלים ועל מצבם התזונתי.