כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

הכשרת מתנדבים קשישים לתפקידי ייעוץ וסיוע לקשישים במסגרת המוסד לביטוח

הכותבות: ורה שלום וחוה גולנדר

תקציר

הפעלה של מערך מתנדבים בארגונים חברתיים מסייעים דורשת תכנון שיטתי ומקיף לגבי התפקידים שהמתנדבים ימלאו, דרכי הגיוס וההכשרה לתפקיד וכן דרכי ההוקרה והתגמול. האגף לייעוץ לקשיש הקים לפני כארבעים שנה מערך מתנדבים כדי לאתר קשישים שזקוקים  לסיוע במיצוי זכויותיהם ובהנגשת השירותים שהם זכאים להם. כיום מונה השירות 4,500 מתנדבים פעילים ומסורים בגיל הזיקנה, שבמסגרת תפקידיהם מקיימים ביקורי בית ומשמשים כיועצים. המאמר סוקר את מודל תוכנית ההכשרה ודן בתובנות ובהמלצות הנובעות מתוך הניסיון שנצבר.