רישום בפנקס הגרונטולוגים

בדרך למיסוד מקצוע הגרונטולוג, האגודה הישראלית לגרונטולוגיה מתחילה בימים אלה בתהליך רישום פורמלי

של חברי האגודה ב”פנקס הגרונטולוגים”, בו ירשמו גרונטולוגים המעוניינים בכך.

רצ”ב טפסי הסבר ורישום.

http://www.gerontology.org.il/wp-content/uploads/2017/12/טופס-רישום-בפנקס-הגרונטולוגים-1.docx

http://www.gerontology.org.il/wp-content/uploads/2017/12/מכתב-רישום-בפנקס-הגרונטלוגים.doc

הקטן/הגדל פונט
מונוכרום