כל תקצירי המאמרים ב כרך מו, מס’ 1-2

ביטול הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים בישראל: חקר מקרה

המחבר: אופיר בנימין

תקציר

מחקר זה בדק את הרקע והסיבות שהובילו להצלחתם, ולאחר מכן לכישלונם, של הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים בישראל, ביקש להסיק תובנות ממקרה זה ולעמוד על השלכותיו. השאלות אשר נבחנו במסגרת המחקר היו: (1) מהם שורשיה של התפתחות תופעת הביטוחים הקבוצתיים בישראל; (2) מהם הגורמים שהביאו לשינוי הדרמטי ביחס לביטוחים הקבוצתיים ומה היה הרציונל שעמד מאחורי ההחלטה לבטלם; (3) מהן השלכות הרוחב של נפילת הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים

עוד

המשמעות שבני 50+ מעניקים לתכנון תקופת החיים שלאחר הפרישה

המחברים: אלכסנדר קפלון וטובה בנד-וינטרשטיין

תקציר:

רקע: הפרישה ממעגל העבודה היא אירוע חברתי-פסיכולוגי-כלכלי-חוקי בעל חשיבות רבה. בעשורים האחרונים חלו שינויים משמעותיים בהקשרים שונים של הפרישה – אנשים חיים ויחיו יותר, איכות חייהם עשויה לעלות, ותקופת הפרישה תהפוך למשמעותית יותר, הן במשך זמנה והן בתכנים שאנשים ייצקו בה. חלק הארי של הספרות העוסקת בתכנון החיים לאחר הפרישה מתבסס על מחקרים כמותניים.

עוד
הקטן/הגדל פונט
מונוכרום