כל תקצירי המאמרים ב כרך מג, מס’ 1

משמעות ההחלטה להמשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה בקרב מטפלות סיעודיות בזקנים בעמותת מטב

המחברים: אלי פוליאקוב וישראל (איסי) דורון

תקציר:

מחקר זה בחן את המשמעות שמעניקות מטפלות סיעודיות בזקנים להחלטתן להמשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה. ייחודיותו של המחקר היא ביכולתו לגעת בקשר בין עולם הזקנה לעולם התעסוקה. המחקר נותן לראשונה

עוד
הקטן/הגדל פונט
מונוכרום