כל תקצירי המאמרים ב כרך לז, תש”ע, 2010

סטודנטים חוקרים בגרונטולוגיה: סקירת מחקרי סטודנטים בתחום הזיקנה בין השנים 2009-1967

המחברת: מירי כהן

תקציר

גרונטולוגיה, כמו דיסציפלינות אחרות, מתבססת על מחקר להגדלת הידע ולהכשרת מאגר של חוקרים המיומנים בחקר הנושא ובשיטות המחקר הייחודיות לו. סקירת מחקרים תקופתית מאפשרת לזהות במה מתמקדים המחקרים הקיימים

עוד

הוראת הרפואה הגריאטרית בישראל: הישגים ואתגרים

המחבר:  ארתור ליבוביץ

תקציר

מאמר זה סוקר את הוראת הגריאטריה בישראל בשלוש רמות: ההוראה לסטודנטים לרפואה, הכשרת המתמחים וההשתלמויות לרופאי הקהילה. הניסיון הישראלי חיובי ומצטיין בכך שגריאטריה מוכרת כמקצוע רפואי העומד ברשות עצמו,

עוד

הוראת הסיעוד הגריאטרי לאחיות ולאחים ברמות ההכשרה השונות: צרכים, מגמות, הישגים ותובנות

המחברות: חוה גולנדר ושרה לוי

תקציר

הגידול בקצב הזדקנות האוכלוסייה מחייב בהתאמה גם תכנון להכשרת כוח האדם המקצועי הנדרש כדי לספק את צורכי הקשישים בתחום הבריאות והרווחה. אחיות, יותר מכל בעל מקצוע אחר, מעורבות בטיפול ישיר בקשיש ובהדרכתו

עוד

הוראת הגרונטולוגיה והגריאטריה לסטודנטים לפיזיותרפיה

המחבר:  אלי כרמלי

תקציר

הוראת “תורת ההזדקנות” ו”מחלות הזיקנה” לסטודנטים לפיזיותרפיה היא אתגר לא פשוט. ראשית, הטיפול בקשישים הוא מורכב ומחייב התאמה וגיבוש של תוכנית לימודים בעלת גישה רב-מקצועית ובין-תחומית. שנית,

עוד

הכשרת עובדים סוציאלים לעבודה עם קשישים

המחברת: שירה הנטמן

תקציר

ההיערכות לקראת שנות הזיקנה היא אחד הנושאים המרכזיים המעסיקים כיום גורמים מקצועיים מתחום הרפואה, הרווחה, החינוך והחברה. מורכבותם של הצרכים האופייניים לאוכלוסייה המבוגרת, קשרי הגומלין ביניהם,

עוד
הקטן/הגדל פונט
מונוכרום