כל תקצירי המאמרים ב כרך לז, תש”ע, 2010

הקליניקה הסוציו-משפטית כמודל הוראה להתערבות בין-מקצועית עם קשישים

הכותבים: דנה פרילוצקי, תמר דרויש, אפרת ונקרט ורונית הרמתי אלפרן

תקציר

המאמר מתאר מודל של שיתוף פעולה בין סטודנטים משתי פרופסיות – עבודה סוציאלית ומשפטים – בהתנסות עם קשישים במסגרת לימודים בקליניקה סוציו-משפטית באוניברסיטת חיפה, בשנים 2008-2004. התוכנית,

עוד

הוראת הפרקטיקום בלימודי הגרונטולוגיה

הכותבים: יצחק בריק ומירי יבין

תקציר

מאמר זה מתאר את תוכניות הלימוד בתחום היישומי — פרקטיקום — כפי שהתפתחו במסגרת החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה. שילוב לימודי הפרקטיקום בתוכנית הלימודים של החוג לגרונטולוגיה בוצע לראשונה בשנת הלימודים תשס”ד.

עוד

“אנתרופולוג על המאדים”: הזמנה למבוי הסתום של חקר הזיקנה

המחבר: חיים חזן

 תקציר

המאמר מבקש להציב אתגר אפיסטמולוגי בפני לומדי וחוקרי זיקנה דרך הצגת המקרה של זיקנה מופלגת כעדות לכשל ביצירת דיאלוג משמעותי בין חוקרים לנחקרים. הטענה המועלית במאמר מבוססת על ניתוח מעמדו המיוחד של הזקן כאחר אולטימטיבי,

עוד

הבניית הידע: פרדיגמה חדשה לחינוך גרונטולוגי

המחברים: אריאלה לבנשטיין  ושרה כרמל

תקציר

מוסדות חינוכיים מגשרים בין ההסתגלות החברתית שדורשים אתגרי ההזדקנות הגלובלית לבין השינויים החברתיים והבריאותיים הנובעים מהם. פיתוח ידע ותוכניות לימוד בגרונטולוגיה הוא אחד האמצעים החיוניים להגברת המודעות של הציבור

עוד

לימודים אקדמיים בגרונטולוגיה: סוגיות ואתגרים

המחברת: אסתר יקוביץ

תקציר

הזדקנות האוכלוסייה והגידול המהיר בשיעור הזקנים בחברה יצרו הכרח להכשיר אנשי מקצוע בתחום. המאמר דן בשני המודלים העיקריים להוראת הגרונטולוגיה במסגרת לימודים לתואר אקדמי: המודל המשולב-התמחותי,

עוד
הקטן/הגדל פונט
מונוכרום