כנסים אירועים וחדשות

http://www.gerontology.org.il/wp-content/uploads/2019/01/הצורך-בעיצוב-תוכנית-אב-לאומית.pdf