כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

מדידת איכות החיים בקרב אוכלוסיית בני הגיל המבוגר בישראל: קבוצות מיקוד

המחברים: יורם בן יעקב, טל נרקיס-גז, מריאן אמיר ורחל לב-ויזל

תקציר:

המאמר הנוכחי נועד לבדוק מהם הממדים המרכיבים את איכות החיים של בני הגיל המבוגר. במסגרת מחקר בינלאומי שנוהל בו-זמנית בעשרים וארבעה מרכזים במדינות שונות, בחסותו של ארגון הבריאות העולמי, נוהלו קבוצות מיקוד בהשתתפות בני הגיל המבוגר.

ניתוח התכנים שהועלו במסגרת קבוצות המיקוד מלמד כי איכות החיים של אוכלוסיית בני הגיל המבוגר מורכבת משישה ממדים מרכזיים: בריאת ותפקוד; קשרים בינאישיים: משפחה, חברה, סביבה; היבטים פסיכולוגיים; תעסוקה ופעילות פנאי; התייחסות החברה לאדם הזקן; סיפוק מהישגי העבר והווה וציפיות לעתיד.

הקטן/הגדל פונט
מונוכרום