כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

הטיפול הפיזיקלי בנפגעי שבץ מוחי

כותבת: רות דיקשטין

  תקציר

במאמר יוצגו הגישות ואמצעי הטיפול העיקריים הנהוגים היום בטיפול הפיזיקלי בחולים המיפרטיים או המיפלגיים לאחר שבץ מוחי. מטרת העל של הטיפול הפיזיקלי היא שיקום סנסורי-מוטורי ופונקציונלי מרבי, אולם לנוכח השונות הגדולה

עוד

שבץ מוחי – מניעה משנית

כותב: נתן בורנשטיין

תקציר

מאמצים ומשאבים רבים מושקעים במניעת הישנות שבץ מוח לאחר אירוע איסכמי מוחי ראשון. במאמר יידונו הטיפולים התרופתיים הקיימים למניעה משנית של שבץ מוח, וכן התוויות לטיפול כירורגי

עוד

תגובות מערכתיות לאירוע מוחי

כותב: יצהל ברנר

תקציר

לאירוע מוחי (CVA ) נלוות תגובות מטבוליות, קרדיווסקולריות, דלקתיות ואחרות. תגובות אלו יכולות להיות מקומיות או מערכתיות. תגובה מקומית עלולה להשפיע על גודל הנזק המקומי, ואילו לתגובה מערכתית פגיעה רחבה יותר.

עוד

כלים להערכת התוצאות של שבץ מוחי

כותבת: נטע בר טור

תקציר

כדי לפתח תכניות הולמות לטיפול בחולים לאחר שבץ מוחי יש צורך בכלי הערכה תקפים ומהימנים לבדיקת התוכניות ותוצאותיהן. מאמר זה נועד לסקור את הכלים העיקריים שמשמשים כיום להערכת התוצאות בחולים לאחר שבץ מוחי,

עוד
הקטן/הגדל פונט
מונוכרום