כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

תחושות של בדידות בצל פנדמיית הקורונה: תפקידה של הרשת החברתית

המחברים: 

שרון שיוביץ-עזרא, אבי כהן

תקציר:

מטרת המחקר: מדיניות של סגר ממושך וריחוק חברתי תבעו צמצום של אינטראקציות חברתיות ומגע חברתי. אלו עלולים להגביר תחושות של בדידות אשר לה השלכות מזיקות על הבריאות. האוכלוסייה הזקנה מהווה קבוצת סיכון לסבול מסיבוכי הקורונה מחד גיסא, ולחוות בדידות, מאידך גיסא. המחקר הנוכחי מבקש ללמוד על תופעת הבדידות בצל פנדמיית הקורונה תוך התמקדות באוכלוסייה המבוגרת בישראל ובבחינת תרומתם של מאפיינים כמותיים ואיכותיים של הרשת החברתית בזמן ההתפרצות על תחושות של בדידות.

עוד

“מתקרבים לטיפול מרחוק”: שיקום מרחוק למטופלי ‘משגב’ (מרכזי שיקום גריאטרי בקהילה) בזמן מגפת הקורונה

המחברים: 

רוני שקד, אירה ליפסקי, אמנדה קלאר

תקציר: 

רקע: ‘משגב’ (מרכזי שיקום גריאטרי בקהילה), הוא מערך שיקום ציבורי ארצי, שפותח על ידי ג’וינט-אשל ומשרד הבריאות, המיועד לאוכלוסיית הזקנים הזקוקים וזכאים לשיקום יום. מטרתו המרכזית של המערך היא החזרתו של הזקן לתפקוד וקידום השתתפותו בסביבת חייו ובקהילה, תוך דגש על אורח חיים בריא ומניעה. לנוכח הצורך הדחוף במתן מענה חלופי בזמן מגפת הקורונה, הוקם מערך שיקום מרחוק במרכזי ‘משגב’, שאפשר את המשך מתן רצף הטיפולים בבית באמצעים טכנולוגיים.

עוד

מתנת הסולנות: חוויות הסולנות המסתגלת של בני 65 ומעלה בזמן הקורונה

המחברים: 

שרון אוסט-מור, יובל פלגי, דקלה סגל-כרפס

תקציר:

מטרת המחקר:  סולנות (Positive solitude) היא הבחירה בזמן שבו אנו מבלים עם עצמנו, עסוקים בחוויה או בעיסוק משמעותי ונהנים מכך (Ost-Mor et al., 2020a). לסולנות איכויות רבות והיא מתרחשת מבחירה, משפרת את איכות החיים, נעימה ומאפשרת חוויה חיובית ומספקת של זמן “להיות עם עצמך”. בנוסף לכך, חוויה זו מאפשרת רגיעה ופתרון בעיות ויוצרת תחושה של נינוחות. הסולנות נחקרה בהקשרי החיים בשגרה, אולם ככל הידוע לנו, אין מחקרים העוסקים בחוויית הסולנות בשעת משבר, הן בגילאים צעירים והן בגיל הזיקנה.

עוד

התעללות בזקנים והזנחתם בימי קורונה בישראל

המחברות:  שרה אלון , אריאלה לבנשטיין

תקציר:

רקע: החשיפה לווירוס הקורונה ((COVID-19, שגרם לפנדמיה עולמית, מאתגרת את קובעי המדיניות, מדענים, ארגונים, אנשי המקצוע והציבור בכללותו. כחלק מההתמודדות עם הסכנה להדבקה, לתחלואה ובמקרים מסוימים גם למוות, נדרשה האוכלוסייה לעמוד בתקנות המחמירות של סגר, בידוד וריחוק חברתי. אלה הובילו למצוקה במישור הכלכלי, הנפשי והחברתי. לכך היו השלכות מרחיקות לכת על חיי היום-יום של כלל האזרחים ובעיקר על קבוצות אוכלוסייה פגיעות, ביניהן גם חלק מבני ה-65 ומעלה.

עוד

הקורונה כמשל להיערכות ומענה בחירום

המחבר: שי קוניץ

תקציר:

רקע

פנדמיית ה-covid-19 האירה זרקור על הקשישים הן ברמת הקהילה והן ברמה המוסדית, אך ההתייחסות הממסדית לאוכלוסייה זו התרחשה באיחור רב, דבר שהביא לפגיעה ברמה התודעתית (“מחדל בתי האבות”), כמו גם ברמת הבריאותית-חברתית. על אף שנערכו סקרים על השפעת הקורונה באופן כללי, עד לאחרונה לא נערך סקר או מדגם ייחודי על אוכלוסיית הקשישים במוסדות. עובדה זו גרמה לפגיעה ממשית באמון הציבורי במענה המוסדי,

עוד
הקטן/הגדל פונט
מונוכרום