כל הזוכים

בתעודות הוקרה ובפרסים בכנסי האגודה

רשימת הזוכים בתעודות הוקרה ובפרסים בכנסי האגודה

                 מקבלי תעודות הוקרה
200420052008201020122014
ג’קי לומרנץעמיאלה גלוברזוןכץ יצחקארגון – מטבמלכה עמיר מנדלבאוםיצהל ברנר
חגית פרידמןאריאלה לבנשטייןמוטליסבריק יצחקאליהו אשדפרופ’ שטסמן יוחנן
תמר שלצמןגלינסקי דודיהודית אינטרקטארגון – אלהגב’ שרה אלון
ארגון -מלב”בעמדא
                  מקבלי פרס מחקר
20052008201020122014
גבריאלה מרזל ספקטורנמרוד גליתקבוצת סטודנטים מאונ’ בן גוריוןיהונתן בר דוידדר אירית אוחנה
שירי אלטמן שנאןדונסקי איילהדר סגל רייך מיטל
                 מקבל פרס דב פלג
2012
חמוטל פלג
  מקבלי תעודה מפעל חיים
20122014
ניצה שאולעמנואל מאור

 

הקטן/הגדל פונט
מונוכרום