כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

הכשרה קבוצתית של קשישים לשימוש באינטרנט – מהלכה למעשה

כותבים: נעמה שפירא, עדו גל ועזי ברק

תקציר

רשת האינטרנט מציעה מגוון גדול של פעילויות עבור אנשים זקנים וטומנת בחובה אפשרויות רבות לשיפור איכות חייהם. המאמר בוחן סוגיות הקשורות להפעלת תוכניות התערבות ללימוד שימוש במחשב וגלישה באינטרנט לקשישים במתכונת קבוצתית, בהנחה כי התערבות מסוג זה תהיה יעילה ומתאימה יותר ליישום במסגרות המוסדיות הרבות הקיימות בישראל, בהשוואה להוראה יחידנית. ההמלצות מתייחסות לחמישה תחומים עיקריים: הכנות להכשרה והעברה בפועל; סביבת למידה; תכנים ותהליכי הוראה/למידה; משאבי אנוש; והערכת ההכשרה.

 

הקטן/הגדל פונט
מונוכרום